Betaalmogelijkheden

 Algemeen

  1. Betaling van de totaalprijs van de bestelling (d.w.z. prijs van bestelde artikel(en) inclusief BTW, afhandelings- en verzendkosten en "rembours toeslag" indien van toepassing) dient, zonder korting of compensatie, uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij online bestellingen geldt de bevestiging van ontvangst van uw bestelling als factuurdatum. (NB: Bij de betaalmethode ‘Betaling via overschrijving’ volgt de bevestiging van ontvangst van de bestelling onmiddellijk na de bevestiging van ontvangst van de betaling.
  2. Truffelhuys heeft een contract afgesloten met de bank, die namens Truffelhuys zorg draagt voor de gehele afhandeling van de betalingen van elke door u geïnitialiseerde online bestelling.
  3. U geeft Truffelhuys en de bank  toestemming tot het verrichten van alle handelingen die nodig zijn om de betaling te laten plaatsvinden op de door de u gekozen betalingswijze.

 

Betaalmethodes

Betaling kan geschieden op één van de wijzen die worden aangegeven tijdens de bestelprocedure.

a. Online betaalmethode

Indien u kiest voor een online betaalmethode is bij een succesvolle verwerking de betaling direct op ons rekeningnummer bij de bank ingeboekt, en wordt de bestelling onmiddellijk bij Truffelhuys geregistreerd. Deze bestelling zal meteen in behandeling genomen worden.

Truffelhuys biedt via de bank de mogelijkheid om via IDEAL te betalen in een volledig 'beschermde SSL' omgeving:

  • Vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen van eigen bankrekening bij o.a. ASN Bank, ING (Postbank), SNS, Rabobank en ABN-AMRO Bank en Fortis, e.d.

 b. Offline betaalmethode

Truffelhuys biedt de volgende offline betaalmethodes:

  • Indien u niet online bestelt (bijv. via e-mail of telefonisch), regelt u zelf de overboeking naar de rekening van Truffelhuys o.v.v. het door Truffelhuys op te geven referentie-, bestel- of factuurnummer.

    NB: Bij 'Betaling via een overschrijving' kan het enige werkdagen duren voordat de betaling wordt afgehandeld. (Normaliter zal de bestelling worden afgehandeld ná bevestiging van betaling). Bij betaling per 'Betaling via een overschrijving' geldt de datum van creditering van de bankrekening als datum van betaling en bevestiging van de bestelling.

 

Tot slot

  1. Indien u bij de bestelling met IDEAL de transactie niet juist afhandelt, en/of met enige betaling in gebreke is, is Truffelhuys gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende bestelling op te schorten, dan wel te annuleren. In dat geval ontvangt de consument daarvan schriftelijk (per e-mail) bericht van Truffelhuys.
  2. Truffelhuys en de bank zullen alle bank-, rekening- en persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het betalen van een bestelling slechts gebruiken voor dit specifieke doel, alsmede voor het eventueel restitueren van de door u teveel betaalde bedragen. Deze gegevens zullen niet -direct of indirect- aan derden worden doorgegeven.

 

Truffelhuys ziet erop toe dat de informatie op  Truffelhuys.nl  zo volledig en correct mogelijk is en dat de betaalprocedure begrijpbaar en correct is weergegeven. Mocht u toch nog vragen of klachten hebben, dan verzoeken wij u om ons hierover per e-mail te berichten.

Woudrichem 1 november 2014