Bestellen en bezorgen

Algemeen

 1. Truffelhuys streeft ernaar om bestellingen binnen 7 werkdagen na bevestiging van ontvangst van de bestelling te (laten) aanbieden voor bezorging aan ‘de bezorger’ teneinde de bestelling binnen 10 werkdagen op het door de consument opgegeven afleveradres te laten bezorgen.
 2. Truffelhuys zorgt samen met  TNT Post, voor perfecte afhandeling van de door de consument via de web-shop geplaatste online bestelling, waarvoor aan de consument bij de bestelling verschuldigde en gespecificeerde ‘Afhandelings- en verzendkosten’ in rekening zijn gebracht.
 3. Voor bestellingen die niet via de web-shop (maar bijv. via telefoon of e-mail) zijn geplaatst, worden per geval afspraken gemaakt m.b.t. de wijze van levering en de daaraan verbonden afhandelings- en verzendkosten.
 1. Het is mogelijk uw bestelling zelf af te halen in ‘s-Hertogenbosch. Zodra uw bestelling voor u klaarstaat nemen wij telefonisch of via de mail contact met u op voor een afspraak. Voor het afhalen van uw producten brengen wij €2,00 administratiekosten in rekening! 

 

Bestelprocedure

 1. Consumenten kunnen bestellingen plaatsen via de web-winkel (www.Truffelhuys.nl).
 2. Consumenten die voor de eerste keer een bestelling willen doen kunnen zich eerst aanmelden als 'klant' en daarbij ook aangeven of zij geabonneerd willen worden op de Nieuwsbrieven van Truffelhuys. (Zie ook 'Privacy Policy') Bij registratie ontvangen klanten een uniek, persoonlijk wachtwoord.
 3. Terugkerende klanten kunnen inloggen met hun eerder opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. De consument dient een aantal persoonlijke gegevens te registreren m.b.t. de 'klant', waaronder een contact email adres en telefoonnummer, het afleveradres en het factuuradres.
 5. De consument selecteert een gewenst artikel, en selecteert de optie(s), hoeveelheid, kleur e.d. Indien de consument meerdere exemplaren van een artikel wil bestellen, kan het ‘aantal’ worden ingesteld, hetgeen bevestigd wordt na activeren van de knop ‘Bewerken’.
 6. Indien de consument andere artikelen wil bestellen, dient de knop 'doorgaan met kopen' te worden geactiveerd. Alle te bestellen artikelen worden in een winkelwagentje geplaatst.
 7. Nadat de klant is uitgewinkeld, dient de bestelling afgerond te worden. Hierbij dienen de klantgegevens, afleveradres en factuuradres ingevoerd en/of gecontroleerd te worden. Ook dienen de verzendwijze (met de daaraan verbonden kosten) en de betaalmethode geselecteerd te worden, en de bestelling bevestigd te worden.
 8. Door de bestelling te bevestigen geeft de consument aan met de Algemene Voorwaarden alsmede de verschillende procedures van Truffelhuys in te stemmen.
 9. De consument kan ten alle tijden opmerkingen plaatsen in de box 'commentaar' op het bestelformulier.

 

Afhandelings- en Verzendkosten bij Truffelhuys

 1. Truffelhuys brengt voor het afleveren van bestellingen met een totale aankoopwaarde van minder dan € 300,00 afhandelings- en verzendkosten in rekening.
 2. Indien de totale aankoopwaarde van uw bestelling € 300,00 of meer bedraagt, dient u te verifiëren dat bij 'verzendwijze' het hokje 'gratis' is aangevinkt.
 3. Standaard afhandelings- en verzendkosten voor bezorging van bestellingen van minder dan € 300,00 naar een adres in Nederland:
 4. Voor bestellingen van meer dan 30 kg, en voor bestellingen voor bezorging naar een adres buiten dient u vooraf contact op te nemen met ons: info@Truffelhuys.nl
 5. Voor bestelling van verse truffels dient u vooraf contact op te nemen met ons: info@Truffelhuys.nl.

 

Aflevering / Bezorging

 1. Truffelhuys zal bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen de wettelijk vastgelegde termijn van 30 dagen na de bevestiging van de order afhandelen en (laten) leveren op het door de consument opgegeven afleverdaders.
 2. Indien het niet mogelijk is (een deel van) de bestelling binnen de gestelde termijn te leveren, omdat een artikel tijdelijk niet in voorraad is of met vertraging aan Truffelhuys wordt geleverd, dan zal Truffelhuys de consument binnen 30 dagen schriftelijk berichten, en kan de consument besluiten de bestelling zonder enige kosten te annuleren. De reeds ontvangen betaling zal door Truffelhuys binnen 14 dagen worden gerestitueerd.
 3. Indien met de consument een specifieke datum en/of tijd voor aflevering is afgesproken, dient de consument er zeker van te zijn dat de ontvanger op het afleveradres aanwezig is op de dag en tijd van aflevering, of dat duidelijke afspraken zijn gemaakt m.b.t. tot de aflevering (bij buren e.d.). Eventuele uit afwezigheid voortvloeiende meerkosten zullen in dit geval op de consument verhaald worden.
 4. Indien de consument de afname weigert  of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Truffelhuys de consument hierover heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle eventuele aanvullende kosten verschuldigd zijn.
 5. Indien de bestelde artikelen nadat de bezorger na herhaalde pogingen om de bestelde artikelen op het opgegeven adres af te leveren en/of deze te laten ophalen op een door de bezorger opgegeven afhaaladres, bij Truffelhuys worden terugbezorgd, zal Truffelhuys gerechtigd zijn om de verzendkosten alsmede eventuele kosten van de retourzending op de consument te verhalen.
 6. Indien is overeengekomen dat een levering in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan Truffelhuys de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Wij streven ernaar de producten zo puur mogelijk te verpakken.

 

Tot slot

Truffelhuys ziet erop toe dat de informatie op  Truffelhuys.nl  zo volledig en correct mogelijk is en dat de bestelprocedure begrijpbaar en correct is weergegeven. Mocht u toch nog vragen of klachten hebben, dan verzoeken wij u om ons hierover per e-mail (info@Truffelhuys.nl) te berichten.

Woudrichem 1 januari 2014